TUIK Türkiye İstatistik Kurumu Hizmet Binası
Lokasyon
Ankara / Türkiye

İşveren
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)