Hatay, Turkey
Lokasyon
Hatay, Türkiye

İşveren
Devlet Havameydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ)