Bişkek Amerikan Elçilik Binası
Lokasyon
Bişkek, Kırgızistan

İşveren
ABD Dışişleri Bakanlığı