Tarinkowt Atık Su Arıtma Tesisi
Proje Detayı
Shank ve Sharana Yakıt Depolama ve Dağıtım Tesisleri
Proje Detayı
Ghazni ve Salerno Katı Atık Depolama Tesisleri
Proje Detayı
Shindand Katı Atık Kompleksi Çöp Yakma Tesisi
Proje Detayı
FOB Salerno Katık Atık Depolama Tesisi
Proje Detayı
Surgut Termik Santralı
Proje Detayı
Kandahar Güç Santrali Büyütülmesi
Proje Detayı